Huisregels

van onze praktijk

Hartelijk welkom in onze praktijk!
Tandheelkundig Centrum Hannibal hecht grote waarde aan persoonlijke aandacht en kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat patiënten tevreden zijn met het resultaat van de behandeling en dat zij onze praktijk verlaten met een stralende lach.
Om de samenwerken tussen ons en de patiënten positief te laten verlopen gelden in onze praktijk de volgende huisregels:

Uw afspraak
Behandelingen vinden plaats op afspraak. U kunt ons helpen te voorkomen dat behandelingen uitlopen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Jammer genoeg kunnen we door met name spoedgevallen niet garanderen dat u altijd op tijd geholpen wordt.  (Deze uitlooptijd is op geen enkele manier op de praktijk te verhalen.)
Wij sturen u 1 dag voor de afspraak een herinnering per e-mail. Bij behandelingen die langere tijd kosten bellen we ook ter herinnering. Dit is een service aan u en kan alleen gedaan worden als we ook uw juiste emailadres en telefoonnummer hebben. Mocht u geen mail hebben ontvangen dan nog bent u zelf verantwoordelijk voor het nakomen van  de afspraak.
 
Afzeggen van de afspraak
U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren (op werkdagen) telefonisch, per mail of aan de balie afzeggen. Doet u dit later, dan kunnen we u de kosten in rekening brengen. Deze zijn afhankelijk van de behandeling die ingepland stond.
Wij behouden het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen uit te schrijven. Uiteraard zullen we dit dan duidelijk met u communiceren.
 
Medicijngebruik
Het is voor de behandelingen belangrijk te weten of u gezondheidsproblemen heeft en of u medicijnen gebruikt. Geef het dus zelf aan. Bij de controle-afspraak nemen wij een medische vragenlijst met u door waarbij dit ook ter sprake komt.
We gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om.
 
Hygiëne
Omdat we graag in een schone mond werken vragen wij u om voorafgaand aan een afspraak de tanden poetsen: thuis of in onze poetshoek.
 
Overlast
Om overlast te voorkomen verzoeken wij u uw telefoon op stil te zetten en niet te telefoneren in de wachtkamer en de behandelkamer. Ook zijn huisdieren niet toegestaan in de wachtkamer.
 
Agressief gedrag
Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 
 Verzameling gegevens
Zodra u zich aanmeldt als patiënt binnen onze praktijk vragen we u een aantal persoonlijke gegevens die gebruikt worden om u goed van dienst te kunnen zijn en u goed te kunnen helpen.
 
Zorg dat uw gegevens kloppen
Zorg ervoor dat u wijzigingen van persoonlijke gegevens zoals bv uw adres, telefoonnummer of uw zorgverzekering aan ons doorgeeft. Dit kan aan de balie of per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens.
 
Privacy
Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw recht op privacy bestaat uit een geheimhoudingsplicht en het recht op behandeling buiten waarneming van derden. De geheimhoudingsplicht kan alleen worden doorbroken met uw toestemming, bij een wettelijke plicht of bij een conflict van plichten.
 
Begroting
Bij uitgebreide behandelingen ontvang u van ons een begroting. De begroting kan afwijken van de werkelijke kosten omdat we ook afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar. Voor uitvoering van de gemaakte afspraken is een ondertekening van u nodig. Ondertekening is pas dan bindend indien u daadwerkelijk de behandeling hebt gehad.
 
Facturering
Wij maken voor onze facturering gebruik van de service van Infomedics Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden en contactgegevens is te verkrijgen bij de balieassistente of op de site van Infomedics: www.infomedics.nl.
Wilt u geen facturen ontvangen via Infomedics dan dient u de factuur na afloop van de behandeling contact te voldoen.
 
Garantie
Bent u niet helemaal tevreden over de behandeling neem dan contact met ons op. Algemeen gezien geldt er voor tandartsbehandelingen geen garantie maar we zijn bereid samen met u de situatie te bekijken en een oplossing te zoeken.

Social media
Volg ons via facebook, instagram en linkedin!

Nieuwsmail

Wilt u op de hoogte blijven van onze praktijk? Meld u aan voor onze nieuwsmail!

Aanmelden
Contact

Tandheelkundig Centrum Hannibal
Emmastraat 5
7513 BA Enschede
(053) 430 40 36

info@tandheelkundehannibal.nl
www.tandheelkundehannibal.nl